İdari Sistemler

 

 

 

 

Personel / Bordro

 

Özlük –Sicil Takibi

Kurum İçi ve Dışı Eğitim Takvimi ve Takibi

İzin Takibi

Seyahat İzleme (Etkinlik - Kongre … vb.)

Bordro İşlemleri

 

 

 

 

 

Tıbbi Cihaz Sistemleri

 

Arıza / Periyodik Bakım / Kalibrasyon işlemleri

Kurum Arıza Takibi

İş Emirleri ve Atölye Stok Takibi

Cihazların Sözleşme / Garanti / Kullanım Kılavuzları ve Talimatları

 

 

 

 

İstatistik

 

TİSİM Modülü İle Entegre

Sağlık Bakanlığına Ait Tüm İstatistikler

Kar / Zarar Analizleri

Ameliyat ve Tanı Hasta Analizleri

Faturalanmış / Faturalanmamış Hastaların Hizmet ve Başvuru Bazında Detaylı Analizleri

 

 

 

 

Kalite Yönetim Sistemi

 

İnternet Tarayıcıdan Bağımsız İnternet Uygulaması

Farklı Kalite Standartlarını Tek Çatı Altında Yönetebilme İmkanı

Organizasyon Yönetimi ile Kurum Yapısını Oluşturma

Doküman Yönetimi ile Kalite Yönetim Dokümanlarının Elektronik Ortamda Oluşturulması, Saklanması ve Takip Edilmesi

Anket Yönetim Sistemi ile Elektronik Ortamda Kurum İçi Anket Organizasyonlarının Yapılması

DÖF Yönetim Sistemi ile Düzeltici – Önleyici Faaliyet Formlarının Elektronik Ortamda Değerlendirilmesi ve Takip Edilmesi

Toplantı Yönetim Sistemi ile Toplantı Planlama ve Takibi

Tetkik Yönetim Sistemi ile Tetkik Planı Oluşturma ve Takibi

Eğitim Yönetim Sistemi İle Kurum İçi Eğitimlerin Organizasyonu İmkanı / Personelin Bilgilendirilmesi

İşlem ve Rol Bazlı Yetkilendirme

Kalite Belgeleri Güncelleme ve Değişikliklerinde Kullanıcı Bilgilendirme

Çok Katmanlı Mimaride Katman Bazlı Güvenlik Önlemleri

Kullanıcı Mesajlaşma Sistemi

 

 

Doküman Yönetim Sistemi

 

   İnternet Tarayıcıdan Bağımsız İnternet Uygulaması

   Farklı Kalite Standartlarını Tek Çatı Altında Yönetebilme İmkanı

   Organizasyon Yönetimi ile Kurum Yapısını Oluşturma

   Çok Katmanlı Mimaride Katman Bazlı Güvenlik Önlemleri

   Tarama Modülü Sayesinde TWAIN Standardı Destekli Kaynaklardan Elektronik Belge Aktarımı

   Dinamik İş Süreçleri ve Sıralı / Sırasız İş Akışları

   Gelen / Giden Evrakların Elektronik Ortamda Takip Edilmesi, Yönlendirilmesi ve İşlenmesi

   Periyodik Hatırlatma Sistemi

   İş Listelerinin Sorgulanması ve Takibi

   Kullanıcı Mesajlaşma Sistemi

    

    


 

Useful Seo Icons

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolorei

You can view the project here