Döner Sermaye

 

Üniversite Hastaneleri Katkı Payı Uygulamaları

 

   Üniversiteler YÖK Yönetmeliğine Uygun Performans Sistemi

   Üniversite Yönetim Kurulu Kararları Doğrultusunda Özelleştirilebilen Esnek Yapı

   Maliyet Muhasebe Sistemi İle Entegrasyon

   Fatura veya İşlem Tabanlı Çalışmaya Uygunluk

 

 

 

 

 

Devlet Hastaneleri Performans Uygulamaları

 

Sağlık Bakanlığı Yönetmeliğine Uygun Performans Değerlendirme Sistemi

Performans Değerlendirme Sonuçlarının Online Olarak Sağlık Bakanlığına Gönderimi

 

 

 

Fatura

 

SGK / Yeşil Kart / Ücretli Hasta Faturaları

Medula İle Online – Offline Çalışabilme İmkanı

Hizmet Takip Eşleştirme İşlemlerini Offline Yapabilme

Gelir Kalem Gruplarına Göre Fatura Analiz İşlemleri

Normal ve Medula Dekont Girişi

Terkin İşlemleri

Kurumlara Yönelik Borç Alacak İşlemleri

Medula Raporları

Medula Sistemi İle Tam Entegrasyon

Otomatik Sut Kısıtlarını Uygulayarak Fatura Gelirlerini Arttırma İmkanı

 

 

 

 

 

Demirbaş

 

Demirbaş Barkodlaması

Biyomedikal Ünitesi İle Entegrasyon

 Yıl Sonu Amortisman Hesaplamaları

MKYS ile Entegre Çalışma

Gelişmiş Zimmet Sorguları

 

 

 

 

 

Ayniyat

 

 Karekod altyapısına uygun

Çoklu Depo, Cep Depo Tanımlama

UBB Sorgulama ve Kontrol

ITS ve MKYS Entegrasyonları

Miad Takibi

Stok Seviye Takibi

 

 

 

 

 

 

Satınalma

 

İstem / Onay / Karar ve Sipariş İşlemlerinin Takibi

Doğrudan Alım, İhale Süreçleri ve Raporlamaları

Stok ve Muhasebe Sistemi ile Entegrasyon

 

Muhasebe

 

   Analitik Muhasebeye Uygun Hesap ve Bütçe Takibi

   Fakülteler Bazında Raporlama ve Takip İmkanı

   Stok ve Satınalma Sistemi ile Entegre Uygulama

   Bilanço / Mizan ve Tüm Resmi Raporlama İmkanı

Useful Seo Icons

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolorei

You can view the project here